அமெரிக்காவில் SCIENCE PROJECT போட்டியில் 3 விருதுகள் பெற்ற கொடிக்கால்பாளையம் சிறுவன் முன்தன்சிர்!

  அமேரிக்காவில் USA பள்ளியில் படித்துவரும் நமதூர் கொடிக்கால்பாளையம் மேலத்தெரு முகம்மது ஆதம் அவர்களுடைய பேரண் முகம்மது முன்தஸீர் என்ற மாணவன் அமேரிக்க மாநில அளவிலான அறிவியல் ( science project) திட்டத்தில் மூன்று விருதுகளை பெற்றுள்ளார்.

அவருக்கு எமது வாழ்த்துக்களை தெறிவிப்பதோடு. 
 மேலும் முகம்மது முன்தஸீர் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி தாய் தேசத்திற்க்கும் தமிழகத்திற்க்கும் சொந்த ஊருக்கும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்க்கும்   பெருமை சேர்க்கவேண்டிடவும் அவரின் வளர்ச்சிக்காக ஏக இறைவனிடம் துவா செய்வோம். 

    
   

Close