எச்சரிக்கை: அதிரையில் மாட்டு ஜலத்தால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விற்பனை!

எச்சரிக்கை அதிரையில் பதான்ஞ்சளி (PATANJALI) பொருட்கள் விற்பனை செய்கின்றனர். இந்நிறுவன பொருளில் மாட்டு ஜலத்தை பயன்படுத்தியது உறுதி செய்யபட்டுள்ளதால் யாரும் இதனை வாங்க வேண்டாம்.

இது போன்ற பொருட்களை நாம் முற்றிலும் தவிர்த்து கொள்வது மிகவும் நல்லது.

image

Close