Adirai pirai
posts

சவூதி அரேபியாவில் ஐஸ் கட்டி மழை

சவூதி அரேபியாவின் தெற்கு மாகானங்களான  அல் பஹா, கமீஸ் முஷ்யாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று ஐஸ் கட்டி மழை பெய்தது.