கலர் கலர் காஸ்டியூம்களில் கலக்கும் அதிரை இளைஞர்கள்!

இன்று அதிரையில் பெருநாள் தொழுகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஏராளமான அதிரை இளைஞர்கள் கலர் கலர் ஆடைகளில் கலக்கி வருகிறார்கள்.

Advertisement

Close