கலிபோர்னியாவில் அதிரையர்களின் உற்சாகமான ஹஜ்ஜு பெருநாள் கொண்டாட்டம் (படங்கள் இணைப்பு)

உலகமெங்கும் அதிரையை சேர்ந்த மக்கள் பணி நிமித்தமாக தங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில் அமேரிக்க நகரான கலிபோர்னியாவில்  நடைபெற்ற பெருநாள் தொழுகையில் அதிரையர்கள் கலந்துகொண்டு தங்கள் ஹஜ் பெருநாளை உற்சாகமாக கொண்டாடினர். அங்கு பணிபுரியும் அதிரையர்கள் ஒன்று கூடி தங்களுக்குள் கட்டி தழுவி பெருநாள் வாழ்த்துக்களை பரிமாரிக்கொண்டனர்.
பின்னர் முஸ்லிம்களின் சேக்ரிமெண்டோ மையத் வாடிக்கு சென்று அதிரையை சேர்ந்த மீரான் அவர்களின் மகன் நெய்னா முஹம்மது அவர்களது அடங்கியுள்ள கப்ரஸ்தானுக்கு சென்று ஜியாரத் செய்தனர்.

Advertisement

Close