லண்டனில் அதிரையர்களின் உற்ச்சாகமான ஹஜ் பெருநாள் கொண்டாட்டம்!

உலகமெங்கும் அதிரையை சேர்ந்த மக்கள் பணி நிமித்தமாக தங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில் இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில்  நடைபெற்ற பெருநாள் தொழுகையில் அதிரையர்கள் கலந்துகொண்டு தங்கள் ஹஜ் பெருநாளை உற்சாகமாக கொண்டாடினர். அங்கு பணிபுரியும் அதிரையர்கள் ஒன்று கூடி தங்களுக்குள் கட்டி தழுவி பெருநாள் வாழ்த்துக்களை பரிமாரிக்கொண்டனர்.

Advertisement

Close