முத்துப்பேட்டையில் மழை வேண்டி நடத்தப்பட்ட தொழுகை!

நபி வழியில் மழை தொழுகை

இந்த வருடத்தின் கோடை வெயில் கடுமையாக இருப்பதாலும், பல பகுதிகளில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருப்பதாலும், நபி வழியில் மழை தொழுகை திருவாரூர் மாவட்டம் TNTJ முத்துப்பேட்டை கிளை 3 சார்பாக (30-04-2016) காலை 07:30 மணியளவில், தெற்கு தெரு TNTJ மர்கஸ் அருகில் உள்ள திடலில் நடைபெற்றது.TNTJ கிளை 2 மாவட்ட பேச்சாளர் கமாலுதீன் அவர்கள் தொழுகை நடத்தினார்கள் இதில் திரளானஆண்களும் பெண்களும்
தங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி

அல்லாஹும்மஸ்கினா அல்லாஹும்மஸ்கினா அல்லாஹும்மஸ்கினா

எனக் கூறி துவா செய்தனர்
பொருள்: இறைவா! எங்களுக்கு மழையைத் தா. ஆதாரம்: புகாரி 1013
ﺍஅல்லாஹும்ம அகிஸ்னா அல்லாஹும்ம அகிஸ்னா அல்லாஹும்ம அகிஸ்னா எனக் கூற வேண்டும்.

பொருள்: இறைவா! எங்களுக்கு மழையை இறக்கு! ஆதாரம்: புகாரி 1014

இதில் திரளானஆண்களும் பெண்களும்  ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனார்.அல்ஹம்துலில்லாஹ்.TNTJ-1

Close