அதிரையர்கள் மூவரின் பாஸ்போர்ட் ஜித்தாவில் காணவில்லை

imageஜித்தாவில் பணி நிமத்தமாக தங்கி வரும் அதிரையர்கள் மூன்று பேரின் பாஸ்போர்ட் ஜித்தா கோர்னெஸ் ஷாப்பிங் மாலில் தவிறிவிட்டது. யாரேனும் கண்டெடுத்தால் கீழுள்ள எண்ணுக்கு தொடர்புகொள்ளுங்கள்

0536540535

 

Close