அதிரையில் புதியதோர் மனைப்பிரிவு – முஹம்மது நகர்

அதிரை மஸ்னி கார்டன் நிறுவனத்தினரின் புதிய மணைப்பிரிவாக ஏரிப்புறக்கரை ஈ.சி.ஆர் சாலையை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் முஹம்மது நகர் என்ற பெயரில் துவங்கியுள்ளனர். இதில் 1200 சதுர அடி மணை 2.50.000 ரூபாய் மட்டுமே.

மேலும் விபரங்களுக்கு கீழே உள்ள படத்தை பார்க்கவும்image

Close