Adirai pirai
posts

Live Report: கலைஞரின் வீட்டுக்கு போலிஸ் பாதுக்காப்பு

ஜெயலலிதா மீது தண்டனை உறுதி செய்ததை அடுத்து கலைஞரின் கோபால புறம் வீட்டுக்கு பலத்த போலிஸ் பாதுக்காப்பு. சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் போலிஸ் பாதுகாப்பு ஏற்ப்படுத்தியுள்ளனர்.
நேரடி ரிப்போர்ட் (அதிரை சாலிஹ்)