கோட்டைபட்டினத்தில் “முஸ்லிம்கள் தீவிரவாதிகளா?” என்னும் தலைப்பில் TNTJ நடத்தும் மார்க்க விளக்க பொதுக்கூட்டம்!

Advertisement

Close