சவூதியில் உள்ளவர்களுக்கு அறிய வாய்ப்பு ! முந்துங்கள் !மிகக் குறைந்த பணத்தில் FLYNAS விமானத்தில் பயணிக்கலாம். வெறும் 11ரியாலில் உள்நாட்டுப் பயணமும், 111 ரியாலில் வெளிநாட்டுப் பயணமும் Oct. 12, 2014 முதல் Dec. 31, 2014 வரை செய்யலாம். இதற்கான Flynas டிக்கட் Sept. 15 முதல் Sept. 25 வரை இரண்டு வாரங்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Oct. 12, 2014 முதல் Dec. 31, 2014 இடையே உம்ரா செய்ய விரும்புபவர்களும்,லீவில் ஊர் செல்ல விரும்புபவர்களும்

Sept. 15 முதல் Sept. 25 தேதிக்குள் முயற்சிக்கவும்.


மேலும் விவரங்களுக்கு : www.flynas.com

தகவல் :தி.ரஹ்மத்துல்லா

Advertisement

Close