Adirai pirai
posts

பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான கால்பந்து போட்டியில் காதர் மொய்தீன் ஆண்கள் பள்ளி வெற்றி !

இன்று காதிர் முகைதீன் கல்லூரி மைதானத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான கால்பந்து போட்டி நடைபெற்றது .இதில் காதிர் முகைதீன் ஆண்கள் பள்ளி சார்பாக ஜூனியர்,சீனியர் .சூப்பர் சீனியர் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளிலும் ஆடியது .இதில் மூன்று இடங்களையும் காதிர் முகைதீன் ஆண்கள் பள்ளி முதல் இடத்தை பிடித்தது .அனைத்து விளையாட்டு போட்டிகளிலும்  முதல் இடத்தை தக்க வைத்துகொள்ளும் காதிர் முகைதீன் ஆண்கள் பள்ளி மாவட்டத்தில் விளையாட்டு துறையில் முதல் இடம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது .   

இறுதியாக வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கபட்டது .

Advertisement