ஜப்பானில் அதிரை நோன்பு கஞ்சியுடன் அதிரையர்கள் நடத்திய இஃப்தார் நிகழ்ச்சி (படங்கள் இணைப்பு)

உலகம் முழுவதும் ரமலான் அதன் இறுதி 10 நாட்களுக்குள் நுழைந்துள்ளது. பல பணி நிமித்தமாக தங்கியுள்ள அதிரையர்கள் ஒன்றினைந்து அந்தந்த நாடுகளில், மாகாணங்களில் இஃப்தார் நிகழ்ச்சிகளை தமிழக உணவு வகைகளுகளுடன் நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஜப்பான் ஆஷிக்காகாவில் பணி நிமித்தமாக  தங்கியுள்ள அதிரையர்கள் ஒன்றினைந்து அங்குள்ள மஸ்ஜித் நூர் பள்ளியில் தமிழத்தி நோன்பு கஞ்சியுடன் இஃப்தார் நிகழ்ச்சியை நடத்தினர்.

இதில் அங்கு வசித்து வரும் பாகிஸ்தானியர்கள்,  வங்காள தேசத்தினர், இலங்கையர்கள் உள்ளிட்ட 200 க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.image image image image image image image image image image image

Close