அவசரம்: மதுக்கூர் சகோதரருக்கு இரத்தம் தேவை

மதுக்கூரை சார்ந்த சகோதரருக்கு A2 B positive இரத்தம் தேவை…

பட்டுக்கோட்டை சுற்றியுள்ள சகோதரர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்…

தொடர்புக்கு – 9943145503

நல்லெண்ணம் கொண்ட நெஞ்சங்கள் இப்பதிவை பகிர்ந்து உதவுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Advertisement

Close