அதிரை CMP லேன் இளைஞர்கள் நடத்திய இஃப்தார் நிகழ்ச்சி (படங்கள் இணைப்பு)

image

அதிரை CMP லேன் பகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி இன்று இஃப்தார் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பட்டு செய்திருந்தனர். இதில் அதிரையின் பல பகுதிகளை சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு அதில் ஏராளமானோர் கலந்துக்கொண்டு இஃப்தாரை நிறைவேற்றினர்.
image image image

Close