அதிரையை வட்டம் அடிக்கும் இளஞ்சிட்டுகள்! (Updated)

ஈகை பெருநாளை முன்னிட்டு அதிரையர்களினால் இன்று பெருநாள் சிறப்பாக கொண்டாடபட்டது. சிறு குழந்தைகள் அழகிய கண்கவர் ஆடைகளுடன் அதிரை வளம் வருகின்றனர்.

யாரேனும் உங்களுடைய குழந்தைகளின் புகைப்படத்தை பரிய விரும்பினால் : 9944084992 இந்த எண்ணிர்க்கு WhatsApp இல் அனுப்பவும்.

Close