பங்களாதேஷ் தாக்குதலில் இஸ்ரேலின் மொசாதுக்கு தொடர்பு?

பங்களாதேஷில் இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலின் பின்னணியில், இஸ்ரவேலின் மொஸாட் இருக்கிறது என்று பங்களாதேஷிலிருந்துவரும் செய்திகளை மேற்கோள்காட்டி, அரப் நியூஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

அரப் நியூஸ் செய்தி:

https://www.arabnews.com/node/936186/world

DHAKA: Bangladesh police on Tuesday launched a deadly crackdown on militants as a 70-year-old Hindu priest became the latest victim in a series of gruesome killings.

As a government minister tried to portray the recent attacks as part of a conspiracy involving Israel’s Mossad spy agency, security forces waged deadly gunbattles with members of a homegrown terrorist group.
Speaking to AFP on Tuesday, Home Minister Asaduzzaman Khan again linked the main opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP) to the attacks, saying they were part of a wider conspiracy that also involved Mossad.
“These killings are part of a national and international conspiracy. Those who are carrying out these incidents are communicating with Mossad,” Khan told AFP.
Two “high-ranking” members of the Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB) were shot dead in a battle in Dhaka and another was killed in a northwestern district, police told AFP.
The two JMB members killed in the capital had roles “in most of the recent attacks” including the bombing of a Shiite mosque and the murder of a liberal professor, said deputy commissioner of police M.R Khaled. The third victim was killed in another gunfight in the town of Godagari in the northwestern district of Rajshahi, said local police chief Abu Forhad.
Bangladeshi authorities have been coming under mounting international pressure to end the string of attacks on religious minorities and secular activists that have left more than 40 people dead in the last three years.
Authorities have blamed homegrown militants for the attacks, which have surged in recent weeks, rejecting claims of responsibility from Daesh and a South Asia branch of Al-Qaeda.
Daesh claimed the latest victim, Hindu priest Ananda Gopal Ganguly, whose head was nearly severed. The group, through its Amaq news agency, said it “assassinated” the priest, according to the SITE monitoring group, as he was walking to prayers.
Farmers discovered Ganguly’s body in a rice field near his home in the village of Noldanga in the western district of Jhenidah.
Investigators said the murder bore the hallmarks of recent attacks by local extremists who have carried out 10 other similar killings in the last 10 weeks.
Witnesses saw three unidentified men on a motorcycle attack him with a bamboo stick before “they slit his throat,” the district’s deputy police chief Gopinath Kanjilal said.
“He left home this morning saying that he was going to a Hindu house to offer prayers,” Kanjilal told AFP.
“Later, farmers found his near-decapitated body in a rice field.”
Although most of the recent attacks have been claimed by Daesh or the local offshoot of Al-Qaeda, Prime Minister Sheikh Hasina’s government has blamed its domestic opponents for the attacks.

Close