அதிரை பைத்துல்மாலின் கூட்டுக் குர்பானி திட்டம் அறிவிப்பு!

எதிர்வரும் துல்ஹஜ் பிறை 10ம் தேதி ஹஜ் பெருநாளை முன்னிட்டு அதிரை பைத்துல்மாலின் கீழ்கண்ட விபரப்படி குர்பானி திட்டதிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கூட்டு குர்பானி பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.1500 முழு குர்பானி ஆடு.image image

Close