Adiraipirai.in
posts

அதிரை 15வது வார்டு உறுப்பினர் முயற்சியில் புதர் காடுகள் அகற்றம்!

அதிரை 15 வது வார்டு உறுப்பினர் அப்துல் லத்திப்  முயர்சியில் காட்டுப்பள்ளிவாசல் அருகே உள்ள புதர் காடுகளை இன்று காலையில் இருந்து ஜே.சி.பி இயந்திரம் மூலம் அகற்றப்படுகிறது.

                    Advertisement