அதிரை பிறை வழங்கும் அதிரை ஜஃபருல்லாஹ் பாடிய காஷ்மிர் பற்றிய “அல்லாஹ்வே எங்களின் தாய்பூமி” பாடல் (வீடியோ இணைப்பு)

Close