சவூதியில் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு வியாழன் அன்று விடுமுறை!

எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை (23-09-16) அன்றுவரும் சவூதிஅரேபியா தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு, வியாழக்கிழமை (22-09-2016) அன்று விடுமுறைநாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

JEDDAH — Thursday, Sept. 22, will be an official holiday for National Day which falls on Sept. 23, a Friday, a spokesman of the Ministry of Civil Service announced on his Twitter account.

According to the system, when National Day falls on a Friday, the day before it which is Thursday, will be a holiday.

If it falls on a Saturday, the holiday will be on a day after it, which is Sunday.

The Kingdom, which was unified by the late King Abdul Aziz in 1932, annually celebrates its National Day on Sept. 23.

Close