ஆஸ்திரேலியாவில் இஸ்ரேலை எதிர்த்து நடைபெற்ற பேரணி !!!

இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலியா வில் நடைபெற்ற பேரணி. இதில் ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொண்டு. தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிபடுத்தினர்.

Close