ஆம்புலன்ஸிற்க்கு வழிவிடும் வேகத்தடை: முத்துபேட்டை மாணவனின் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு!

அவசர நேரங்களில் ஆம்புலன்ஸிற்க்கு வழிவிடும் வகையில் வேகத்தடையை சமன்படுத்தும் கருவியை கண்டுபிடித்த முத்துப்பேட்டை சார்ந்த மாணவன் கார்த்திக்.

Close