11 இலக்க எண்களை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த தொலை தொடர்புத்துறை முடிவு


செல்போன் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், 11 இலக்க எண்ணை அறிமுகப்படுத்த தொலைதொடர்புத்துறை பரிசீலித்து வருகிறது. செல்போன்களுக்கு 10 இலக்கங்களை கொண்ட எண்கள் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளன.

2003ம் ஆண்டு 10 இலக்க எண்களை அறிமுகப்படுத்திய தொலைதொடர்புத்துறை அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கு இந்த எண்களை பராமரிக்க முடிவு செய்தது. ஆனால் தொலைதொடர்புத்துறையில் ஏற்பட்ட புரட்சியால், செல்போன் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை எதிர்பாராத அளவுக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

செல்போன் நிறுவனங்களுக்கு 10 இலக்க எண்களை அளிப்பதில் விரைவில் சிக்கல் ஏற்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு 11 இலக்க எண்களை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த தொலைதொடர்புத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது.

Close