கணித பாடத்திற்க்கான டியூஸன் வகுப்பு துவக்கம்!

A.L.பள்ளியில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை கணித பாடம் டியுஸன் வகுப்பு மாலை 6 முதல் 8 மணி வரை தமிழ் & ஆங்கிலம் இரு பிரிவுகளிலும் (ஆண்களுக்கு மட்டும்) வகுப்புகள் துவங்க உள்ளது.

மேலதிக தகவல்களுக்கு: 8870804673

Close