அதிரை ஆலடிதெரு முஹைத்தீன் ஜும்ஆ பள்ளியில் அப்துல்லாஹ் ஆலிம் அவர்களுக்கு காயிஃப் ஜனாஸா தொழுகை!

அதிரையை சேர்ந்த அப்துல்லாஹ் ஆலிம் 12/10/2016 அன்று இலங்கையில் அமைந்துள்ள காத்தான்குடியில் வபாத்தானார்கள்.
அவர்களுக்கு ஆலடிதெருவில் அமைந்துள்ள முஹைத்தீன் ஜும்ஆ பள்ளியில் ஜும்ஆ தொழுகைக்கு பிறகு காஃயிப் ஜனாஸா தொழுகை நடைப்பெற்றது.

அதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு தொழுகையை நிறைவேற்றினார்கள்.

Close