இங்கிலாந்தில் இஸ்லாமிய பெண்கள் ஹிஜாப் அணிய தடை கோரி வாக்கெடுப்பு!

இங்கிலாந்தில் தற்போது முஸ்லிம் பெண்கள் ஹிஜாப் அணிய தடை கோரி வாக்கெடுப்பு இணையதளம் வாயிலாக நடைப்பெற்று வருகிறது.
முஸ்லிம் பெண்கள் அவர்களின் கவசமான ஹிஜாபை தொடர்ந்து அணிவதற்கு கீழே உள்ள லிங்கில் சென்று ஆதரவு தெரிவியுங்கள்.

https://www.telegraph.co.uk/news/politics/10311469/Britain-needs-national-debate-about-banning-Muslim-girls-from-wearing-veils-in-public.html

Advertisement

Close