மிஃராஜ் என்னும் ‘நபிகளாரின் விண்ணகப்பயணம்‘ சிறப்புக் கவிதை

விண்ணகமும் மண்ணகமும்
வியந்துபோற்றும் நபிகளார்(ஸல்)
விண்ணகப் பயணமேகிய
விந்தைமிகு நன்னாள்!
விண்ணகத்திலிருந்து வாங்கி வந்த
வெற்றித் திறவுகோல் தொழுகை
மண்ணகத்தின் மாந்தர்க்கு
மாபெரியோன் வழங்கிய பொன்னாள்!
ஹிரா குகையில் தனிமையில்தவம்
இடைவிடாத  பிரச்சார  பலன்
புராக் வாகனமேறி வந்தநபி(ஸல்)க்கு
புலமையோன் கொடுத்தான் வரம்!
ஒளியுடன் ஒளியும்
உரையாடிய நேரலை
மிளிரும் அத்தஹ்ஹியாத்
மிஃராஜ் வடிவிலே!
மூசா(அலை)க்குக் கிட்டவில்லை;
முஹம்மத்(ஸல்)க்குக் கிட்டியது
ஆசையுடன் வரவழைத்து
ஆனந்தம் கொண்டான் அல்லாஹ்!
எந்தக் கண்ணும் கண்டிராத
எந்தச் செவியும் கேட்டிராத
அந்தச் சுவன இன்பங்களை
அஹ்மத்நபி(ஸல்) பார்த்த நாள்
-அதிரை கவியன்பன்கலாம், அபுதாபி

Close