அதிரை பேரூராட்சியில் குடியரசு தின கொண்டாட்டம்!

அதிரை பேரூராட்சியில் 68வது குடியரசு தின விழா கொண்டாடபட்டது இதில் பேரூர் செயல் அலுவலர் கொடியேற்றினார்கள். 

Close