Adirai pirai
posts

காதிர் முகைதீன் ஆண்கள் பள்ளி அளவில் 10ம் வகுப்பில் முதல் 3 இடம் பிடித்த மாணவர்கள்

அதிரை காதிர் முகைதீன் ஆண்கள் பள்ளி அளவில் 10ம் வகுப்பில் முதல் 3 இடம் பிடித்த மாணவ மாணவிகள் விபரம்:

முதல் இடம்  இதயதூர் ரஹ்மான் 
 461 /500
இரண்டாம் இடம்  விஜய் 
456 /500
மூன்றாம் இடம்: பர்வீஸ் அஹமது 
448 /500

81% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்