Adirai pirai
posts

அதிரை இமாம் ஷாபி மாணவி ஹபீலா முதல் இடம்

அதிரை இமாம் ஷாபி மாணவி ஹபீலா மற்றும் காதர் மொய்தீன் பள்ளி மாணவி ஆய்ஷா சித்தீக்கா 491 மதிப்பெண் பெற்று  முதல் இடம் பெற்றனர்.