Adirai pirai
உள்ளூர் செய்திகள்

அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் கொத்துகொத்தாக குவிந்த மீன்கள் (படங்கள் இணைப்பு)

அதிரை பெரிய மீன் மார்கெட்டில் இன்று மீன் வரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது. முரல் மீன், மதன மீன், வாலை, கிலக்கன், அஞ்சல, பன்னா, தட்டைப்பாறை, வாவல், கருவாவல், விலை மீன், செங்கனி, கண்ணாடி பாறை, இறால், தாளஞ்சுறா, கோளா மீன், கொடுவா, திருக்கை ஆகியவை அதிகளவில் காணப்பட்டன.

அஞ்சலா மீன்- 450
கல்வட்டி -250
எரும நாக்கு -250
மதன -150
கருமுலச்சேரி-200
பண்ணா மீன்-150
திருக்கை-90
கூனி இரால் -120
மாசி மீன்-150
கொடுவா -450

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy