ஷார்ஜாவில் போக்குவரத்து அபராதங்களை தவணை முறையில் செலுத்தும் வசதி

ஷார்ஜாவில் போக்குவரத்து விதிமீறல் குற்றங்களுக்காக செலுத்த வேண்டிய நிலுவை அபராதங்கள் குறைந்தபட்சம் 1000 திர்ஹம் மற்றும் அதற்கு மேல் கட்ட வேண்டியவர்கள் இனி தவணை முறையில் (Installment Basis) செலுத்தலாம்.

இந்த சலுகை கம்பெனி வாகனங்களுக்குப் பொருந்தாது, தனிப்பட்ட வாகன உரிமையாளர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
மேலும் தவணை முறையில் அபராதங்களை செலுத்தினாலும் உங்களுடைய வாகனத்திற்கான உரிமை பத்திரத்தை (Car Registration Renewal) புதுப்பித்துக் கொள்ள இயலும். இந்த திட்டம் அமீரகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் மாறாக வெளிநாட்டு பதிவு மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படவுள்ள வாகனங்களுக்கு பொருந்தாது.
இந்தத் தவணைத் திட்டத்தின்படி, ஷார்ஜாவிற்கு வெளியே நிகழும் போக்குவரத்து குற்றங்களுக்கான அபராதங்களை முழுமையாக செலுத்த வேண்டும்.
ஷார்ஜாவிற்குள் நிகழ்ந்த குற்றங்களுக்கான அபராதத்தில் 50 சதவிகிதத்தை முதல் தவணையாகவும் எஞ்சியவற்றை அந்த வருடத்திற்குள் செலுத்திக் கொள்ளலாம். எனினும், தங்களுடைய வாகனத்தை விற்க (Sell), ஏற்றுமதி (Export) செய்ய அல்லது உரிமையாளர் பெயர் மாறுதல் (Name Transfer) செய்ய விரும்புபவர்கள் அபராதங்களை முழுமையாக செலுத்தியே ஆக வேண்டும்.

Source: Khaleej Times

Close