அதிரை PFI நடத்தும் பிரம்மாண்ட அணிவகுப்பு பேரணி..!

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா நடத்தும்
“பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் தினம் -பிப் 17, 2017
யூனிட்டி மார்ச்
பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டம்
இடம்:- “அதிராம்பட்டினம்”
வலிமைமிக்க இந்தியாவை கட்டமைக்க ஓன்றுகூடுவோம்.
அன்புடன் அழைக்கிறது……
பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா
அதிரை நகரம்

Close