வாட்ஸ் அப்பில் புதிதாக 2 கட்ட பாதுகாப்பு வசதி..!

ஆனால், இந்த பாதுகாப்பு வசதி கட்டாயம் கிடையாது, வேண்டியவர்கள் அவர்களின் வாட்ஸ்-அப் செயலியில் செய்துகொள்ளலாம்.

Close