சென்னையில் அதிரையர் வஃபாத்

மர்ஹூம் நல்ல அபூபக்கர் அவர்களுடைய மகளும், மர்ஹூம் முஹம்மது முகைதீன் அவர்களின் மனைவியும், மர்ஹூம் சேத்துப்பட்டு சேக் அப்துல் காதர் அவர்களின் மாமா மகளுமாகிய ஹவ்வா அம்மாள் அவர்கள் சென்னையில் வஃப்பாத்தாகி விட்டார்கள். இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி ராஜியூன்.

அன்னாரின் ஜனாசா மஹ்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு சென்னை அமைந்தகரை மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

Close