அதிரை ஃபெஸ்டிவல் (ADIRAI FESTIVAL) குறித்து அதன் நிர்வாகியிடம் நேர்காணல்..!

அதிரையில் வரும் 15 ம் தேதி முதல் அதிரை பெஸ்டிவல் சென்ற ஆண்டை போன்று இந்த ஆண்டும் நடைப்பெற உள்ளது. இது குறித்து அதிரை ஃபெஸ்டிவலின் ஜாயின் ட்ரஸ்டீ பாசீர் அவர்களிடன் நேர்காணல் எடுக்கப்பட்டது.

Close