அதிரையில் தீனுல் இஸ்லாமிய இளைஞர் நற்பணி மன்றம் துவக்கம்

அதிரை கடற்கரைத் தெரு
முஹல்லாவில் கடந்த 28 – 04 – 2014 திங்க‌ள் அன்று கடற்கரைத்
தெரு ஜும்மா பள்ளி வளாகத்தில்
தீனுல் இஸ்லாமிய இளைஞர் நற்பணி மன்ற
உறுப்பினர்கள் தேர்வுசெய்யப்பட்டனர். மேலும் கடற்கரைத் தெரு
ஜமாத்தார்களின் ஆலோசனைப் படியும், ஜமாத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து தெருவில் அனைத்து நல்ல காரியங்களை
எடுத்து செய்து என்றும் ஒற்றுமையாக
இருந்து முஹல்லாவின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவதென்றும் ஒருமித்த கருத்தோடு முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த மன்றத்தில் துவக்க
விழா இன்று அசர் தொழுகைக்கு
பிறகு நடைப்பெற்றது. இதில் M.L.A. ஹசன் அவர்கள் கொடியேற்றி
துவக்கி வைத்தாரக்ள். இதில் முஹல்லா வாசிகள்,
இளைஞஎ மன்ற நிர்வாகிகள் பலர்
கலந்துக்கொண்டனர்.
கவ்ரவ தலைவர்: V.M.Aஅஹமது
ஹாஜா
ஆலோசகர்கள்:
J.சாகுல் ஹமீது
S.நைனா முகம்மது
N.M.சாகுல் ஹமீது
A.முஹம்மது முகைதீன்
P.செய்யது புகாரி
P.செய்யது முகம்மது
A.அல்மன்ஷூர்
தீனுல்
இஸ்லாமிய இளைஞர் நற்பணி
மன்ற நிர்வாகிகள்:
தலைவர்: S.அஹமது ஹாஜா
துணை தலைவர்: H.யாசின்
அன்சாரி (தமீம்)
செயலாளர்: M.I.ஜெகபர் அலி
துணை செயலாளர்: M.சிபான்
அஹமது (அப்பாஸ்)
இணை செயலாளர்: S.நெய்னா
மூசா
பொருளாளர்: J.ஜம்சித் அகமது
துணை பொருளாளர்: A.முஜிபுர்
ரஹ்மான்

 

Close