Adirai pirai
posts

இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

சஹாபாக்கள் என்போர் யார்?

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுடன் இருக்கும் பாக்கியம் பெற்றவர்கள்

 சஹாபாக்கள் எனப்படும் .