மரண அறிவிப்பு : அதிரை பேரூராச்சி தலைவர் அஸ்லம் அவர்களின் மாமனார் நல்லா அபூபக்கர் மரைகாயர் அவர்கள் வஃப்பாத்தாகிவிட்டார்கள்

நடுத்தெரு மரைக்கா வீட்டைச் சார்ந்த மர்ஹும் L.V.S. சின்ன பாட்சா மொய்தீன் மரைக்காயர் அவர்களின் மகனும், மக்கீன், ஜலீல், கபீர், உதுமான், உமர் தம்பி, நெய்னாத் தம்பி ஆகியோரின் சகோதரரும், சேக் தம்பி, சரபுதீன் ஆகியோரின் தகப்பனாரும், அதிரை பேரூராட்சி தலைவர் அஸ்லம் அவர்களின் மாமனாருமாகிய நல்ல அபுபக்கர் மரைகாயர் அவர்கள் இன்று [ 10-03-2014 ] இரவு 10.30 மணியளவில் வஃப்பாத்தாகிவிட்டார்கள்.


இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்.
Close