அதிரை +2 மாணவ,மாணவிகள் மகிழ்ச்சியுடன் அரசு பொது தேர்வுக்கு சென்ற புகைப்படங்கள்!!!

இன்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைது +2 மாணவர்களுக்கான அரசு பொது தேர்வு இன்று துவங்கியது.இன்று தமிழ் முதல் தாள் தேர்வுக்கு மகிழ்ச்சியில் மாணவ, மாணவிகள் சென்றனர். மற்றும் பள்ளி வளாகத்தில்  ஒட்டப்பட்ட சுவரொட்டி,

Close