அன்பாளன்..அருளாளன் திருப்பெயரால்..

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மதுக்கூரில்

மனிதநேய மக்கள் கட்சி நடத்தும்
நாடாளுமன்றம் நோக்கி....
அரசியல் எழுச்சி பொதுக்கூட்டம்

நாள் : 23.02.2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 7:00 மணி

இடம் : இயற்கை விஞ்ஞானி அய்யா நம்மாழ்வர் அரங்கம்
(முக்கூட்டுச்சாலை.மதுக்கூர்)

தலைமை
மதுக்கூர் K.ராவுத்தர்ஷா அவர்கள் (மாநில அமைப்புச்செயலாளர் மமக)

சிறப்புரை

சகோதரர் M.தமிமுன் அன்சாரி MBA அவர்கள் (பொதுச்செயலாளர் மமக)
சகோதரர் R.சரவணப்பாண்டியன் MABL அவர்கள்(து.பொதுச்செயலாளர்)
சகோதரர் மன்னை செல்லச்சாமி அவர்கள் (அமைப்புச்செயலாளர் மமக)
சகோதரர் பழனி M.I. பாரூக் அவர்கள் (தலைமை கழக பேச்சாளர் மமக)

அனைவரும் வருக ! அரசியல் விழிப்புணர்வு பெறுக !! ' />

மதுக்கூரில் ம.ம.க வின் அரசியல் எழுச்சி பொதுக்கூட்டம்..!

இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்வரும் 23.2.14 அன்று மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் நாடாளும் மன்றம் நோக்கி என்ற தலைப்பில் மாபெரும் அரசியல் விழிப்புணர்வு பொதுக்கூட்டம்

அன்பாளன்..அருளாளன் திருப்பெயரால்..

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மதுக்கூரில்

மனிதநேய மக்கள் கட்சி நடத்தும்
நாடாளுமன்றம் நோக்கி….
அரசியல் எழுச்சி பொதுக்கூட்டம்

நாள் : 23.02.2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 7:00 மணி

இடம் : இயற்கை விஞ்ஞானி அய்யா நம்மாழ்வர் அரங்கம்
(முக்கூட்டுச்சாலை.மதுக்கூர்)

தலைமை
மதுக்கூர் K.ராவுத்தர்ஷா அவர்கள் (மாநில அமைப்புச்செயலாளர் மமக)

சிறப்புரை

சகோதரர் M.தமிமுன் அன்சாரி MBA அவர்கள் (பொதுச்செயலாளர் மமக)
சகோதரர் R.சரவணப்பாண்டியன் MABL அவர்கள்(து.பொதுச்செயலாளர்)
சகோதரர் மன்னை செல்லச்சாமி அவர்கள் (அமைப்புச்செயலாளர் மமக)
சகோதரர் பழனி M.I. பாரூக் அவர்கள் (தலைமை கழக பேச்சாளர் மமக)

அனைவரும் வருக ! அரசியல் விழிப்புணர்வு பெறுக !!

Close