வாசகர்கள் அறிந்து கொள்ளவேன்டிய சிறப்பு தகவல்

நீங்கள் அறிந்து கொள்ளவேன்டிய
இந்திய  மாநிலங்களின்
வனப்பரப்பு (சதுர கிலோ மீட்டர்)
ஆந்திரப்
பிரதேசம்                                                                                     44,419                                (ச.கி.மீ)
அருணாச்சலம்                                                                                             68,019                                (ச.கி.மீ)
அசாம்                                                                                                             27,826                               (ச.கி.மீ)
பீகார்                                                                                                               5,558                                 (ச.கி.மீ)
சத்தீஸ்கர்                                                                                                       55,998                                (ச.கி.மீ)
டெல்லி                                                                                                         170                                     (ச.கி.மீ)
கோவா                                                                                                          2,156                                  (ச.கி.மீ)
குஜராத்                                                                                                          14,946                                (ச.கி.மீ)
அரியானா                                                                                                     1,517                                  (ச.கி.மீ)
இமாச்சலப்பிரதேசம்                                                                               14,353                                 (ச.கி.மீ)
ஜம்மு
காஷ்மீர்                                                                                           21,267                                  (ச.கி.மீ)
ஜார்கண்ட்                                                                                                   22,716                                 (ச.கி.மீ)
கர்நாடகம்                                                                                                   36,449                                 (ச.கி.மீ)
கேரளா                                                                                                        15,577                                  (ச.கி.மீ)
மத்தியபிரதேசம்                                                                                      76,429                                 (ச.கி.மீ)
மகாராஷ்டிரம்                                                                                           46,865                                (ச.கி.மீ)
மணிப்பூர்                                                                                                    17,219                                 (ச.கி.மீ)
மேகாலயா                                                                                                  16,839                                 (ச.கி.மீ)
மிசோராம்                                                                                                  18,430                                  (ச.கி.மீ)
நாகலாந்து                                                                                                  13,669                                  (ச.கி.மீ)
ஒரிசா                                                                                                           48,366                                   (ச.கி.மீ)
பஞ்சாப்                                                                                                      1,580                                    (ச.கி.மீ)
ராஜஸ்தான்                                                                                                15,826                                  (ச.கி.மீ)
சிக்கிம்                                                                                                         3,262                                    (ச.கி.மீ)
தமிழ்நாடு                                                                                                    22,643                                  (ச.கி.மீ)
திரிபுரா                                                                                                        8,093                                    (ச.கி.மீ)
உத்திரப்பிரதேசம்                                                                                   24,465                                   (ச.கி.மீ)
மேற்க்கு
வங்காளம்                                                                                12,343                                  (ச.கி.மீ)
அந்தமான்நிகோபார்                                                                                6,964                                  (ச.கி.மீ)
சண்டிகர்                                                                                                      15                                        (ச.கி.மீ)
                                                       யுனியன் பிரதேசங்கள்                                  

டாரா  – நகர் காவாகி                                                                                 225                                     (ச.கி.மீ)
டாமன்டையூ                                                                                              8                                         (ச.கி.மீ)
லட்சத்தீவு                                                                                                    22                                       (ச.கி.மீ)

பாண்டிச்சேரி                                                                                              40                                       (ச.கி.மீ)


   தகவல்   (அஸரப்)
Close