அதிரையில் உலா வ‌ரும் புது மாடல் ஆட்டோ..!

 அதிரையில் சில நாட்களாக ஊதா கலரில்  “இது ஆட்டோவா?, மோட்டார் பைக்கா?” என்று காண்பவரை குழப்பும் விதமாக ஒரு வாகனம் உலா வந்துக்கொண்டிருக்கிறது.  இது போன்ற வாகனத்தை நாங்கள் எங்கும் பார்த்ததில்லை என்று இதை பார்த்துக்கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் கூறுகின்றனர்.

மாருதி மோட்டார் நிறுவனத்தின் புதிய படைப்பான இதன் முன்பகுதி பார்ப்பதற்க்கு T.V.S XL வண்டி போலவும் பின் பகுதி 2 அல்லது 3 பேர் அமர்வதற்க்கு வசதியாக உள்ள ஒரு ஆட்டோ போல காட்சி தருகிறது.மேலும் இந்த வாகனம் மின்சாரம் மூலம் இயங்கத்தக்கது.
இது ஆதிரைக்கு ஒரு புது
வரவாகும். 

Close