அதிரை காதிர் முகைதீன் பள்ளியில் நடைபெற்ற வித்தியாசமான விளையாட்டு போட்டிகள்

பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான குண்டு எறிதல் போட்டி

பள்ளி மாணவர்களின் விளையாட்டு விழா அணிவகுப்பு

பள்ளி மாணவர்களின் பிரமிட் கலை நிகழ்வு

பள்ளியின் முன்னால் மாணவர்களுக்கான ஓட்டப் போட்டி

போட்டியில் வெற்றி பெற்று பரிசு பெறும் பள்ளி மாணவர்

போட்டியில் வெற்றி பெற்று பரிசு பெறும் பள்ளி மாணவர்

போட்டியில் வெற்றி பெற்று பரிசு பெறும் பள்ளியின் முன்னால் மாணவர்

Close