அதிரையில் TNTJ-வின் சிறை செல்லும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம்

        தமிழ்நாடு தவ்ஹீத்
ஜமாஅத் சார்பாக மத்தில் 10சதவீதம் மாநிலத்தில் 7 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு தர கோரி
தமிழகத்தில் நான்கு இடங்களில் சிறை செல்லும் போராட்டம் ஜனவரி 28 நடைபெறும் அதற்கான
சுவர் விளம்பரம் அதிரையில் பல பகுதிகளில் அதிரை கிளை சார்பாக செய்யப்பட்டுள்ளது.
                         தமிழகத்தின் முக்கியநகரங்களானசென்னை, திருச்சி, கோவை மற்றும் நெல்லை ஆகிய நகரங்களில் தமிழக முஸ்லிம்கள் இலட்சக்கணக்கில்
திரளும்  சிறை செல்லும் போராட்டம்(இன்ஷா
அல்லாஹ்)


thanks to: adirai TNTJ

Close