ஓமன் நாட்டுக்கு செல்ல விரும்புவோருக்கு அதிரை டெர்மினல்ஸில் நாளை நேர்முகத் தேர்வு

ஒமன்  நாட்டின் (client) மூலம் அதிராம்பட்டினம்,வண்டிபேட்டை டெர்மினல் டிராவலில் வருகின்ற               29-11-2013 அன்று நேர்முக தேர்வு
நடைபெறும் . மேலே
கொடுக்கப்படுள்ள  தகுதிக்கு ஏற்ப நபர்கள் வந்து  கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டு கொள்கிறார்கள்.

Close