தி.மு.க. வின் நாடாளமன்ற உறுப்பினர் திரு S.S.பழனிமானிக்கம் அவர்கள் மற்றும் தி.மு.க நிர்வாகிகள் கலந்துக்கொள்ள உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதற்க்கான புகைப்படங்கள் கீழே..

' />

அதிரை பேருந்து நிலையத்தில் வெள்ளம் போல் திரண்ட மக்கள்

தற்பொழுது அதிரை பேருந்து நிலையத்தில் நடந்துக்கொண்டிருக்கும் லியோனியின் பட்டிமன்றத்தைக் காண அதிரை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டரப்பகுதி மக்கள் குவிந்துள்ளனர்.மேலும் இந்த நிகழ்சிக்கு
தி.மு.க. வின் நாடாளமன்ற உறுப்பினர் திரு S.S.பழனிமானிக்கம் அவர்கள் மற்றும் தி.மு.க நிர்வாகிகள் கலந்துக்கொள்ள உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதற்க்கான புகைப்படங்கள் கீழே..

Close