Adirai pirai
posts

சவூதி அரேபியாவில் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு அதிரையர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் விடுமுறை…

சவூதி அரேபியாவில் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு அதிரையர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. சவூதி அரேபியாவில் நாளை (23-9-13) அன்று தேசிய தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால் அங்கு அனைத்து அலுவலகங்களுக்கும் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. என சவூதி அரசால்
அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் அதிரையர்கள் தங்கள் வீடுகளில் தொடர்புகொண்டு விடுமுறையை தெரிவித்தனர்.